Nyheder

18. april 2009                     Ny kategori: Hundene     Gaver: Ideer til gaver til barnedåb og fødselsdag

16. nov 2008                       Så er der opdateret i kategorierne:                Forside, dagbog, billeder og gaver

26. oktober 2008                   Så er der opdateret

26.juli 2008                         Så har det været muligt at få filmklip ind på siden......

3. juli 2008             Dagbogen opdateres dagligt. Husk at tjekke den!

27. juni 2008                      Se de første billeder og husk at følge med hver dag, hvor der vil blive lagt nye og friske billeder ind

19. juni 2008:            UDREJSE 24. juni 2008

 


Velkommen til vores livs rejse efter svesken!.........og livet derefter.

 

                                                                                

      

Hjemmesiden her henvender sig mest til familie og venner, som gerne vil følge os på vores rejse til Santa Cruz, Bolivia efter vores søn.....og tiden derefter.

Siden er også ment som en "livlinie" hjem til jer i lille Danmark (når vi er i Bolivia), hvor vi vil dele vores oplevelser, tanker og følelser, samt glæder og bekymringer over det pludselig at stå med et lille barn for første gang.......og så endda i et fremmed land!

Øverst til højre vil der stå, hvis der er nyheder eller hvilken situation vi står i lige nu. Dette vil være nærmere beskrevet i dagbogen. Vi vil, når vi er i Bolivia, forsøge at skrive lidt hver dag. Dvs at I vil få mulighed for at følge os på sidelinien, og vi håber, at når I alligevel er på "nettet", at I vil blogge eller maile til os.

Når vi kommer hjem, vil vi opdatere ved behov....og når der er tid! Vi vil stadig gerne have at I skriver en lille komentar i ny og næ..........det er så hyggeligt!

I kan kontakte os via vores dagbog, hvor der er mulighed for at svare på de indlæg vi skriver. Eller send en mail på : sus1anne@hotmail.com

Mvh

Susanne og Benny 

      http://www.national-symbol.com/B/Bolivia/Bolivia-national-symbol.htm
 

Vi bor i en hotellejlighed på Hotel Buganvillas suite and spa:

Se mere her:

http://www.hotelbuganvillas.com/v2/en/index.php

 

LANDEFAKTA BOLIVIA

Geografi
Hovedstad La Paz
Areal 1.098.581 km2 (Danmark 43.000)
Indbyggertal 9,3 mio. (2006)
Befolkningsvækst pr. år 1,8 pct. (2006)
Befolkning 60 pct. oprindelige folk, 40 pct. mestizbefolkning
Sprog Spansk, quechua, aymará og andre indianske sprog
Religion Katolsk

 

Indenrigspolitisk situation:
Bolivia er en republik. Forfatningen blev senest ændret i 1994, bl.a. med henblik på øget folkelig deltagelse i udviklingsprocessen. En ny forfatning er under udformning. Valgperioden er fem år.

Efter flere års politisk turbulens og sociale protester, som bl.a. førte til tre præsidenters afgang i perioden 2003-5, gennemførtes der i december 2005 valg til præsident, vicepræsident, parlament og præfekter (amts-borg¬mestre). Valgene forløb fredeligt og bedømtes som frie og retfærdige af udenlandske observatører. Præsident¬valget blev vundet af kandidaten for MAS-bevægelsen, Evo Morales, der med mere end 53 pct. af stemmerne og en valgdeltagelse på 85 pct. fik en jordskredssejr. Det er første gang i Bolivias nyere, demokra¬tiske historie, at en præsident er valgt med absolut flertal. Samtidig er Evo Morales den første repræsentant for de oprindelige folk, der beklæder præsidentposten i Bolivia.

Ved 2005-valget lykkedes det også det socialistiske regeringsparti - Movimiento al Socialismo (MAS) – at opnå flertal i parlamentet med 53,7 pct., mens tre centrum-højre partier fordeler sig som følger: Poder Democrático y Social (PODEMOS) – 28,6 pct.; Unidad Nacional (UN) – 7,8 pct.; og Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) – 6,5 pct.

Bolivia er fortsat det mest ulige samfund i Latinamerika, og på trods af flere års økonomisk fremgang og reformer siden 1990-erne, er der ikke sket et mærkbart fald i fattigdommen. Det er bl.a. baggrunden for de sociale konflikter mellem 2003-5, for valget af Evo Morales og for de meget store forventninger om hurtige resultater blandt hans vælgere. MAS-rege¬ringens program lægger da også op til fundamentale samfunds-ændringer med henblik på at integrere den store andel af fattige og oprindelige folk politisk, socialt og økonomisk i skabelsen et mere retfærdigt samfund.

I 2006 lykkedes det regeringen at indfri af et af valgløfterne ved at genforhandle kontrakter om landets store naturgas¬ressourcer med nationale og internationale firmaer, hvorved de statslige indtægter årligt øges med omkring 3,5 mia. kr. (2007). Et andet vigtigt skridt er den ny landreformlov, som godkendtes i november 2006, og som tillader, at jorder, der ikke anvendes økonomisk rationelt, kan uddeles til jordløse og oprindelige folk. Loven, der har fremkaldt protester blandt de store godsejere i lavlandet, må ses i lyset af, at Bolivia på trods af mange års jordreform er det land i Sydamerika, der har den mest ulige jordfordeling.

Det vigtigste udestående spørgsmål er udformningen af en ny grundlov, et krav de oprindelige folk har kæmpet for i årevis. Efter valg af medlemmer til en grundlovgivende forsamling i juli 2006, påbegyndte forsamlingen, der har flertal fra regeringspartiet MAS, arbejdet i august 2006. På dagsordenen er store og kontroversielle emner som regionalt selvstyre og decentralisering samt fordelingen af indtægterne fra naturressourcer som gas og mineraler. Da det ikke inden den oprindelige frists udløb i august 2007 var muligt at færdiggøre et forslag til en ny forfatning, er tidsfristen blevet forlænget til december 2007. Oppositionen har de seneste måneder obstrueret forsamlingen ved at gøre spørgsmålet om Bolivias fremtidige hovedsæde til et kardinalpunkt og har senest boykottet forhandlingerne. MAS-medlemmerne har på den anden side taget skridt til at presse deres forfatningsudkast igennem ved godkendelse med almindeligt flertal.
Regeringens politik for udryddelse af overskydende produktion af kokablade bygger på en frivillig reduktion af det dyrkede areal gennem aftale med kokabøn¬dernes foreninger. Der eksisterer imidlertid fortsat en betydelig overskudsproduktion, der går til fremstilling af kokain.

Der finder ikke systematiske menneskerettighedskrænkelser sted, og der er ingen politiske fanger i fængslerne. Bolivias menneskerettighedsproblemer er overvejende knyttet til korruption og manglende retssikkerhed, situationen i fængslerne og hårdhændet fremfærd fra ordensmagtens side.

Økonomisk situation:
Den makroøkonomiske situation er stærkt forbedret de seneste år. I 2005 var den økonomiske vækst på 4 pct., og der er et solidt overskud på handelsbalancen. Den positive udvikling kan først og fremmest tilskrives betydeligt stigende verdensmarkedspriser på de råvarer (især sølv, tin og naturgas) og landbrugsprodukter (soja), som udgør størstedelen af Bolivias eksport. Desuden er eksporten af forarbejdede varer til især USA øget takket være en handelsaftale, som sikrer favorable handelsbetingelser til gengæld for effektiv narkotika-bekæm¬pelse. Evo Morales’ regering har hidtil ført en forsigtig økonomisk politik og skabt overskud på de offentl¬ige finanser. Den økonomiske udvikling er imidlertid ikke omsat i arbejdspladser, og arbejdsløsheden og underbeskæftigelsen er høj. Bolivia er fortsat Sydamerikas fattigste land.

Bolivia hører til blandt de fattige, højt forgældede udviklingslande (HIPC-lande). Gældsbyrden er bl.a. et resultat af det store underskud på de offentlige finanser i årene med økonomisk nedgang. Bolivia er et af de lande, som har fået gældslettelse via G8-initiativet.

Udenrigspolitisk situation:
Forholdet til USA har til tider været noget anstrengt, men også kendetegnet ved fortsat samarbejde og dialog, bl.a. i forhold til bistandssamarbejde og narkotikabekæmpelse. Netop spørgsmålet om effektiv bekæmpelse af kokainproduktion er et centralt tema i forholdet. Den europæiske dimension i Bolivias udenrigsrelationer synes at få stadigt mere fodfæste. Ligeledes er forholdet til FN og respekten for FN-pagten et vigtigt spor i Bolivias udenrigspolitiske orientering.

Bolivia er medlem og medstifter af Det Andinske Fællesskab (CAN), som er en endnu ufuldstændig toldunion og frihandelsområde med deltagelse af Colombia, Ecuador og Peru. Herudover er landet associeret medlem af toldunionen Mercosur (Brasilien, Argentina, Uruguay, Paraguay og Venezuela). Bolivia har indgået bilaterale handelsaftaler med bl.a. Chile, Mexico og Cuba. Forholdet til Chile, der fungerer som transitland for udskibning af bolivianske varer, er helt afgørende for Bolivia og synes forbedret efter Evo Morales’ tiltrædelse. Forholdet til Venezuela er styrket.
Bolivias vigtigste samhandelspartnere er CAN, USA, EU, Argentina og Brasilien. Samhandlen mellem Danmark og Bolivia er beskeden. Dansk eksport til Bolivia var i 2006 på ca. DKK 35 mio. mens importen udgjorde DKK 11 mio.

Udviklingssamarbejde med Danmark:
Det danske udviklingssamarbejde med Bolivia er koncentreret indenfor sektorerne landbrug, miljø, oprindelige folk, uddannelse, menneskerettigheder og demokrati samt reform af den offentlige sektor. Den gældende landestrategi for Bolivia dækker perioden 2005-2010.